Mindfulness voor kinderen?

Recente cijfers over mentale gezondheid bij tieners laten zien dat klachten over angst en depressie toenemen. Door kortingen op het budget binnen de gezondheidszorg is psychotherapie voor lang niet alle tieners voorhanden. Velen van hen vallen buiten de boot. Uitwijken naar een alternatief is dan begrijpelijk. Mindfulness is een van de mogelijkheden. Het is een veel geprezen behandeling die weinig kost en gemakkelijk is aan te leren.

mindfulness kinderen

Eigen verantwoordelijkheid?
Mindfulness past bij de huidige opvatting dat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Ga niet bij de pakken neer zitten; pak jezelf bij kop en kont en doe er iets aan. Maar of dit een oplossing is voor kinderen is nog maar zeer de vraag. Hoe kun je aan jezelf verkopen dat een kind verantwoordelijk is voor zijn eigen mentale gezondheid? Voor het op peil houden van zijn veerkracht? Hoever is deze visie verwijderd van de context waar kinderen opgroeien?

Creëer ruimte voor vertrouwen
De vraag die je moet stellen is: waarom is dit kind angstig? Waarom depressief? Je doet er goed aan om de context onder de loep te nemen, want vooral kinderen zijn gevoelig voor invloeden uit de omgeving. Vooral als er pesterij, huiselijk geweld, verwaarlozing en verlating aan de orde is. Bestrijden van dergelijke veel voorkomende oorzaken van angst en depressie moet als eerst plaats vinden. De behandeling zal dan kunnen bestaan uit het weer opbouwen van vertrouwen. Het creëren van ruimte waarin het voor het kind veilig is om zijn angst te laten varen, weer plezier te maken en mentaal gezond te worden.